Υποστήριξη για Εφαρμογές και Αξεσουάρ

Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια αξεσουάρ είναι συμβατά με τα ακουστικά βαρηκοΐας σας, o Επαγγελματίας Υγείας που εξειδικεύεται σε προβλήματα ακοής – ακοοπροθετιστής σας θα χαρεί να σας βοηθήσει.

easyTek Support

Τα easyTek με λεπτομέρεια

(1) Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών

(2) Κεραία Neckloop

(3) Οπές μικροφώνου

(4) Πληροφορίες κατάστασης με δείκτες LED

(5) Θύρες Neckloop

(6) Κουμπιά έντασης

(7) Θύρα για συσκευές ήχου με βύσμα 3,5 mm

(8) Θύρα για δέκτη FM

(9) Κουμπί επαναφοράς (reset)

(10) Θύρα μικρο-USB για φόρτιση

easyTek – εύκολη σύνδεση

Ακουστικά βαρηκοΐας: Βήμα 1o

Τοποθετήστε το easyTek γύρω από το λαιμό σας. Ενεργοποιήστε το easyTek πιέζοντάς το (1) έως ότου το πράσινο LED (4) ανάψει.

Ακουστικά βαρηκοΐας: Βήμα 2o

Τοποθετήστε τα ακουστικά βαρηκοΐας σας στα αυτιά σας και ενεργοποιήστε τα. Το πράσινο LED (4) αναβοσβήνει για λίγο και στη συνέχεια σιγά-σιγά σβήνει. Τώρα τα ακουστικά βαρηκοΐας σας έχουν συνδεθεί με το easyTek.

Συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης μέσω Bluetooth: Βήμα 1o

Ενεργοποιήστε το easyTek πιέζοντας και κρατώντας το (1) για μερικά δευτερόλεπτα. Εάν το μπλε LED (4) δεν ξεκινήσει να αναβοσβήνει αυτόματα, πατήστε το (1) και το κουμπί έντασης “+” (6) μέχρι να το κάνει.

Συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης μέσω Bluetooth: Βήμα 2o

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε με το easyTek. Αναζητήστε το easyTek και επιλέξτε το. Το μπλε LED (4) αναβοσβήνει για λίγο και στη συνέχεια σιγά-σιγά σβήνει.

TV transmitter: Βήμα 1o

Γυρίστε το easyTek πατώντας και κρατώντας πατημένο το (1) για αρκετά δευτερόλεπτα. Πατήστε το (1) και τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου (6) ταυτόχρονα έως ότου το μπλε LED (4) αρχίσει να αναβοσβήνει.

TV transmitter: Βήμα 2o

Ενεργοποιήστε το TV transmitter εντός 1 m από το easyTek και περιμένετε να ολοκληρωθεί η σύνδεση. Αυτό διαρκεί περίπου 2 λεπτά. Το μπλε LED (4) θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα διατηρηθεί αναμμένο.

Υποστήριξη miniPocket

Το miniPocket με λεπτομέρεια

(1) Μεγάφωνο

(2) Δείκτης σήματος LED

(3) Κουμπιά έντασης

(4) Πλήκτρο κλειδώματος

(5) Κουμπί αλλαγής προγραμμάτων

(6) Στην πίσω πλευρά: Μπαταριοθήκη

(7) Στην πίσω πλευρά: Υποδοχή για μπρελόκ